Naše hodnoty

 

Nebuď zmätený filozofiou a menom našej spoločnosti. Pre nás, výraz E.A.S.Y. vytvára nový význam pre športovcov v našom programe. Talent, tvrdá drina, svedomitosť a neľahká príprava sú dôležitými faktormi v boji pre víťazstvo o športové štipendium v USA. Vyberáme tie mladé športové talenty, ktoré majú súťaživého ducha, ktorý ich môže posunúť bližšie k víťazstvu. V tomto duchu, všetci musia akceptovať a usilovať sa o dodržiavanie 4 základných hodnôt našej spoločnosti:
 

 

Entuziazmus znamená byť horlivý a inšpirovaný. Naša spoločnosť zameriava svoje úsilie na športovcov, ktorí sú odhodlaní uspieť a sledujú svoje ciele.

 

Dosiahnuteľnosť. Naši športovci sú realisti, ktorí poznajú svoje schopnosti. Je naším cieľom pomáhať im pri objavovaní svojich schopností pre správne umiestnenie na najlepšie miesta. Motto našich športovcov je nepremrhať možnosť úspechu.


Kolektívnosť. V snahe o dosiahnutie najlepšieho výsledku pri uchádzaní sa o štipendium je dôležitá aj kolektívnosť a komunikácia. Len aktívna komunikatívnosť vedie k úspechu. Nadväzovanie nových kontaktov a priateľská otvorenosť sú pre našich športovcov nutnosťou.
 

Ty. Počas procesu uchádzania sa o štipendium si TY najdôležitejším bodom celej zemegule. Naši športovci veria sebe, sú horlivý v procese a majú reálnu predstavu o svojich možnostiach. Rozhodnutie a výsledné odhodlanie závisí len na jednej osobe, na TEBE!

 

 

 

Website Security Test